۲) – نصیحت مادرانه

شعله
۲) – نصیحت مادرانه
بهمن ۳۰, ۱۳۹۷

ماریا ملکه رومانیا نگران رفتار‌های پسرش کارول است. برای حفظ قدرت و سلطنت خویش هیچ توجهی به مناسبات خانوادگی ندارد. نصیحت‌های ملکه برگرفته از آثار حضرت بهاءالله است که به سلاطین فرموده اند.

ثبت نام در خبرنامه