ملکه ماری (قسمت ۱۰) – نصیحت مادرانه

Program Picture

شعله - فصل ۱

ملکه ماری (قسمت ۱۰) – نصیحت مادرانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷

ماریا ملکه رومانیا نگران رفتار‌های پسرش کارول است. برای حفظ قدرت و سلطنت خویش هیچ توجهی به مناسبات خانوادگی ندارد. نصیحت‌های ملکه برگرفته از آثار حضرت بهاءالله است که به سلاطین فرموده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه