۲) – بحران در خانواده

شعله
۲) – بحران در خانواده
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷

کارول پسر ملکه ماری بعد از فوت پدر بی توجه به روابط خانوادگی خود را پادشاه رومانیا می‌خواند اما ترس از محبوبیت خواهرش الینا و برادرش نیکلاس دارد.

ثبت نام در خبرنامه