ملکه ماری (قسمت ۹) – بحران در خانواده

Program Picture

شعله - فصل ۱

ملکه ماری (قسمت ۹) – بحران در خانواده
۲۳ بهمن ۱۳۹۷

کارول پسر ملکه ماری بعد از فوت پدر بی‌توجه به روابط خانوادگی خود را پادشاه رومانیا می‌خواند اما ترس از محبوبیت خواهرش الینا و برادرش نیکلاس دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه