۲) – تعالیم بهائی

شعله
۲) – تعالیم بهائی
بهمن ۹, ۱۳۹۷

ماریا ملکه محبوب رومانیا می‌بیند که مملکت پس از فوت همسرش گرفتار بحران شده. حتی پسر نوجوانش هم حاضر به قبول سلطنت نیست. او سعی می‌کند با تعالیم بهائی بیشتر آشنا شود و در زندگی خود از آن‌ها بهره گیرد.

ثبت نام در خبرنامه