لوا گتسینگر (قسمت ۸) – زیارت خانواده حضرت بهاءالله

Program Picture

شعله - فصل ۱

لوا گتسینگر (قسمت ۸) – زیارت خانواده حضرت بهاءالله
۱۵ آبان ۱۳۹۷

اولین گروه زائرین آمریکایی و اروپایی پس از طی لحظات پر اضطراب موفق به زیارت حضرت عبدالبهاء و خواهر والا مقامشان که در سرزمین فلسطین تبعید بودند می‌گردند. لوا گتسینگر عاشق پر شور آئین بهائی از هر فرصتی برای ترقیات روحانی استفاده می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه