لوا گتسینگر (قسمت ۲) – رجعت دوباره مسیح، رازها گشوده می‌شوند

Program Picture

شعله - فصل ۱

لوا گتسینگر (قسمت ۲) – رجعت دوباره مسیح، رازها گشوده می‌شوند
۰۳ مهر ۱۳۹۷

لوا که شیفته آئین بهائی شده در کلاس درسی که یک بهائی ایرانی تشکیل داده بود شرکت می‌کند تا ببیند آیا این آئین جوابگوی راز و رمزهای کتاب مقدس می‌باشد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه