لوا گتسینگر (قسمت ۱۳) – آخرین بخش از سرگذشت لِوا

Program Picture

شعله - فصل ۱

لوا گتسینگر (قسمت ۱۳) – آخرین بخش از سرگذشت لِوا
۲۰ آذر ۱۳۹۷

لوا پس از بازگشت از سفر موفقیت آمیزش از هندوستان مدتی در فلسطین مهمان حضرت عبدالبهاء بود اما به خاطر ورود آمریکا به جنگ جهانی اول، حضرت عبدالبهاء صلاح ندیدند لوا در فلسطین بماند. او اطاعت کرد، و برای همیشه از دیدار ایشان محروم شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه