لوا گتسینگر (قسمت ۱۲) – لوا دوری از حضرت عبدالبهاء را تحمل نمی‌کند

Program Picture

شعله - فصل ۱

لوا گتسینگر (قسمت ۱۲) – لوا دوری از حضرت عبدالبهاء را تحمل نمی‌کند
۱۳ آذر ۱۳۹۷

وقتی حضرت عبدالبهاء در آمریکا تشریف داشتند لوا تحمل دوری ازحضرتشان را نداشت. بنابراین نقشه ها می‌کشید که همیشه در حضورشان باشد. اما گاهی نقشه‌اش موجب شرمساریش می‌شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه