لوا گتسینگر (قسمت ۱۰) – حضرت عبدالبهاء آزاد می‌شوند

Program Picture

شعله - فصل ۱

لوا گتسینگر (قسمت ۱۰) – حضرت عبدالبهاء آزاد می‌شوند
۲۹ آبان ۱۳۹۷

بهائیان دنیا در حالی که سخت نگران امنیت حضرت عبدالبهاء بودند که در اسارت حکومت عثمانی قرار داشتند، ناگهان خبر شگفت انگیزی به آن ها رسید که در روزنامه‌های دنیا چاپ شده بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه