۲) – بحران در رومانیا

شعله
۲) – بحران در رومانیا
دی ۲۵, ۱۳۹۷

فردیناند پادشاه رومانیا فوت می‌کند و ماریا همسرش را با پنج فرزند تنها می‌گذارد. در این زمان مملکت را بحران فرا گرفته. اعتصابات از گوشه و کنار به گوش می‌رسد. آیا ماریا نقشی در آرام کردن اوضاع به عهده می‌گیرد؟ با چه اعتقادی؟

ثبت نام در خبرنامه