ملکه ماری (قسمت ۴) – نامه الهی

Program Picture

شعله - فصل ۱

ملکه ماری (قسمت ۴) – نامه الهی
۱۸ دی ۱۳۹۷

ماریا ملکه رومانی که بزرگ‌ترین افتخارش در زندگی این بود که هر دو جدش یعنی تزار و ملکه ویکتوریا نامه‌هایی از سوی حضرت بهاءالله دریافت کرده‌اند، می‌خواهد بداند که آن حضرت چگونه آن دو سلطان مقتدر را هدایت فرموده‌اند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه