ملکه ماری (قسمت ۲) – شعله زبانه می‌کشد

Program Picture

شعله - فصل ۱

ملکه ماری (قسمت ۲) – شعله زبانه می‌کشد
۰۴ دی ۱۳۹۷

ماریا پس از ازدواج با فردیناند که برادر زاده پادشاه رومانیا بود به رومانیا می‌رود اما برای مردم سخت بود که او را به عنوان هم وطن بپزیرند. ماری در زمان جنگ‌های بالکان خدمات بشر دوستانه انجام می‌داد. بالاخره فردیناند پادشاه شد و ماری ملکه. چندی بعد ماری با آئین بهائی آشنا شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه