شعر فارسی – بخش ۱

شعر فارسی – بخش ۱
فروردین ۸, ۱۳۹۵

دسته‌بندی انواع شعر فارسی یا سبک‌های شعری موضوع این برنامه است. با پارسا فنائیان و رامان شکیب همراه باشید.

ثبت نام در خبرنامه