شعری از نظام وفا

شعری از نظام وفا
فروردین ۲, ۱۳۹۸

بهار است و هنگام فرخندگیست
جوانی و فصل خوش زندگیست …

ثبت نام در خبرنامه