شعری از رشید یاسمی

شعری از رشید یاسمی
فروردین ۳, ۱۳۹۸

خوشا نوبهاران به گاه غروب – که هامون بدیع است و کهسار خوب …

ثبت نام در خبرنامه