شطرنج زندگی
“مرهم موسیقی”
آبان ۲۶, ۱۳۹۵

اگر تمام هنرها به موسیقی منتهی می شوند، لابد تمام درمان‌ها هم به موسیقی ختم می شود!

ثبت نام در خبرنامه