“آیا زبان زن‌ها کوتاه‌تر از مردهاست؟”

Program Picture

شطرنج زندگی

“آیا زبان زن‌ها کوتاه‌تر از مردهاست؟”
۲۱ مهر ۱۳۹۵

تفاوت‌های زیادی بین فرهنگ زبان زن و مرد وجود دارد. فرهنگ زبان زنان جامعه ما، یک زبان محتاطانه است و همین فرهنگ زبانی است که زنان جامعه ما را سلطه‌پذیر می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه