Program Picture

شطرنج زندگی

رازهای بزرگ خنده
۰۷ مهر ۱۳۹۵

وقتی از ته دلت می‌خندی، تمام سیستم‌های دفاعی بدنت ار کار میفته و دیگه تو هیچ چاره‌ای نداری جز اینکه تسلیم شادی اون لحظه بشی. پس بخند که هر چهره‌ای با لبخند زیباتره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه