پیام بیت العدل اعظم، شرکت کنندگان در ۱۱۴ کنفرانس جوانان

پیام بیت العدل اعظم، شرکت کنندگان در ۱۱۴ کنفرانس جوانان
مرداد ۲۴, ۱۳۹۶

پیام بیت العدل اعظم، خطاب به شرکت کنندگان در ۱۱۴ کنفرانس جوانان در سراسر جهان: “در این راستا، با پیروی از این حکم حضرت بهاءالله که می‌فرمایند «به اعمال خود را بیارائید نه به اقوال»، هدفمندی خود شما نیز مشخّص‌تر می‌گردد.”

ثبت نام در خبرنامه