شرکت در انتخابات

Program Picture

ما دو تا

شرکت در انتخابات
۱۷ اسفند ۱۳۹۶

تهمینه: خیلی جالبه که در تعالیم حضرت بهاءالله شرکت در انتخابات یه امر وجدانیه.
آرش: البته تو زندگی جامعه بهائی، نه افراد بهائی. اونم معلومه که چرا، چون جوامع بهائی توسط شوراهایی اداره میشن که نتیجه همین انتخابات هستن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه