شرکت در انتخابات

شرکت در انتخابات
اسفند ۱۷, ۱۳۹۶

تهمینه: خیلی جالبه که در تعالیم حضرت بهاءالله شرکت در انتخابات یه امر وجدانیه.
آرش: البته تو زندگی جامعه بهائی، نه افراد بهائی. اونم معلومه که چرا، چون جوامع بهائی توسط شوراهایی اداره میشن که نتیجه همین انتخابات هستن.

ثبت نام در خبرنامه