ورقی از خاطرات
شروین
مهر ۱۹, ۱۳۹۹

از دست رفتن عزیز، رنگ همه چیز را، حس و حال همه چیز را به کلى دیگرگون می‌کند. آن چیز که در جان ما می‌جوشد گویا تلاشى است در ساختن معنایى براى از دست دادن آن عزیز، در این روزگارى که مردمان مرگ را در پستوى خانه پنهان می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه