شرح احوال آقا علی ممتازی معروف به فاضل یزدی – بخش ۲

شرح احوال آقا علی ممتازی معروف به فاضل یزدی – بخش ۲
دی ۷, ۱۳۹۵

فاضل یزدی که امام جماعت بود و مورد توجه مردم پس از بهائی شدن، آواره شهرهای ایران شد.

ثبت نام در خبرنامه