شرا فیزلر و طرحی خلاقانه برای کودکان محروم

Program Picture
شرا فیزلر و طرحی خلاقانه برای کودکان محروم
شهریور ۹, ۱۳۹۷

شرا فیزلر که شاهد محرومیت کودکان در منطقه سیتی هایتس بود، با ایجاد آزمایشگاه علوم زیستی و سفرهای علمی، آنها را با علوم اقیانوسی آشنا می‌کند و به کشف استعدادهای آنها کمک می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه