شرایط محفل شور

Program Picture

مفاهیم مدنی رساله مدنیه

شرایط محفل شور
۰۸ اسفند ۱۳۹۴

شرایط اعضاء مجالس مشورت و پارلمان‌ها و نقش انتخاب‌کنندگان آنها در رساله مدنیّه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه