شرایط روزه‌داری
اسفند ۲۹, ۱۳۹۵

یک بهائی با چه شرایطی می‌تواند یا نمی‌تواند روزه بگیرد؟ چرا عدد ۱۹ در آئین بهائی مهم است؟

ثبت نام در خبرنامه