Program Picture
شراب سر به مهر
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰

حضرت بهاءالله در کتاب اقدس می‌فرمایند گمان نکنید که برای شما احکام نازل کردیم، بلکه با انگشتان قدرت و اقتدار مهر شراب سر به مهر رو گشودیم. اما چرا احکام رو به شراب تشبیه کردن؟ رحیق یا شراب یا باده و یا می، سابقه طولانی‌ در ادبیات و عرفان داره و همه هم می‌دونن که صحبت از شراب معمولی نیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه