شدت سرکوب بهائیان در ایران

Program Picture
شدت سرکوب بهائیان در ایران
شهریور ۱۶, ۱۴۰۱

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا یورش به منازل، و دستگیری و بازداشت شهروندان بهائی بدون هیچ اتهامی هم‌چنان ادامه دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه