شدت سرکوب بهائیان در ایران

Program Picture

خبرنگار

شدت سرکوب بهائیان در ایران
۱۶ شهریور ۱۴۰۱

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا.

یورش به منازل، و دستگیری و بازداشت شهروندان بهائی بدون هیچ اتهامی هم‌چنان ادامه دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه