شجاعت
مهر ۷, ۱۴۰۰

در این قسمت باران مشغول صحبت کردن در این مورد است که هم‌کلاسی‌هایش به او می‌گویند ترسو، چون قوانین مدرسه را رعایت می‌کند، که ناگهان صدای شکستن شیشه می‌آید.

ثبت نام در خبرنامه