شبکه‌ی نامرئی

Program Picture
شبکه‌ی نامرئی
مرداد ۱۳, ۱۴۰۱

این هفته ما یک تجربه‌ی باحال داشتیم. عمو نقاش خیلی واضح و عملی بهمون نشون داد که چطوری همه‌ی ما جزیی از یک شبکه‌ی نامرئی هستیم. درباره‌ی همین موضوع یک کتاب هم خوندیم و کیف کردیم. و علاوه بر همه‌ی این ها من فهمیدم که ویززز با سعدی، شاعر بزرگ ایران هم آشناست!

موسیقی: آهنگ عمو پیمان به نام عشق

news letter image

ثبت نام در خبرنامه