شبکه‌های اجتماعی و حقوق بشر
شهریور ۲, ۱۳۹۶

از مازیار بهاری پرسیدیم که آیا شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به گسترش حقوق بشر کمک کنند؟

ثبت نام در خبرنامه