شباهت پدر با سینما

شباهت پدر با سینما
دی ۲, ۱۴۰۰

با مفهوم برابری به عنوان اصل بنیادین امید آشنا شدیم. اما چطور اصل برابری، فرد رو در جهت این‌ که بانی وحدت، مشارکت و همبستگی باشه، کمک می‌کنه؟ چطور بر اساس اصل برابری و هدف اخلاقی دوجانبه، به مفهوم مشورت می‌رسیم؟ نیازهای کلان یک جامعه رو چطور میشه شناخت و برای پاسخ دادن بهش اقدام کرد؟ نقش موسسات در این بین چیه؟

ثبت نام در خبرنامه