شاید چشمه جوانی درون ما باشد

شاید چشمه جوانی درون ما باشد
مهر ۱۳, ۱۳۹۷

میل به جوان ماندن امری ذاتی در هر انسان است، اما با پیشرفت علم این انتظارات انسان کاهش یافته است. اما پزشکان و محققان برای دستیابی به روش‌های درمان بیماری‌هایی که از کهولت سن سرچشمه می‌گیرند، همچنان در حال تلاش هستند. این هفته قسمت‌هایی از یک سخنرانی تد تاک رو می‌شنویم که در مورد تحقیقاتی است در زمینه انتقال پلاسمای یک فرد جوان به فرد مسن، که ممکن است باعث جوان شدن مغز افراد مسن شود.

ثبت نام در خبرنامه