وحدت اساس ادیان

Program Picture

شاید شنیده باشید

وحدت اساس ادیان
۲۶ شهریور ۱۳۹۵

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان درباره وحدت اساس ادیان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه