شاه ملک جان
شهریور ۹, ۱۳۹۶

ترانه شاه ملک جان.

شعر از نوش.

آهنگسازی و اجرا سنبل طائفی.

ثبت نام در خبرنامه