شارت پَتِل
آبان ۱۰, ۱۳۹۷

یک چیز منحصر به‌ فرد بهائی‌ها اینه که هیچ وقت کنارشون احساس نکردم باید بهائی بشم. انگار اون مسئله اصلی نبود. نکته مهم همکاری و اتحاد افراد جامعه و ساختن جامعه‌ای متحد بود. این هفته، مثل نسیم همراه شارت.

ثبت نام در خبرنامه