شادمانه

شادمانه

نوروز، وقت خوشی و شادمانی است. شاید بهترین هدیه‌ ما به دوستانمان، همین لبخندهایی است که نثارشان می‌کنیم و شیواتر آنکه با اندکی تفکر همراه باشد. شادمانه، مجموعه داستان‌ها و نمایش‌های کوتاهی است که شادی را با نگاه به خویشتن همراه ساخته است.

نوروز، وقت خوشی و شادمانی است. شاید بهترین هدیه‌ ما به دوستانمان، همین لبخندهایی است که نثارشان می‌کنیم و شیواتر آنکه با اندکی تفکر همراه باشد. شادمانه، مجموعه داستان‌ها و نمایش‌های کوتاهی است که شادی را با نگاه به خویشتن همراه ساخته است.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه