شاخص پیشرفت اجتماعی
فروردین ۲۱, ۱۳۹۵

آیا تولید ناخالص داخلی یا جی.دی.پی معیار خوبی برای ارزیابی موفقیت کشورهاست؟ مایکل گرین، اقتصاددان، معتقد است «شاخص پیشرفت اجتماعی» معیار فراگیرتری برای ارزیابی پیشرفت کشورهاست. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.

ثبت نام در خبرنامه