شاخص‌های دموکراسی در متن رساله مدنیه – بخش ۴

Program Picture
شاخص‌های دموکراسی در متن رساله مدنیه – بخش ۴
مرداد ۲۹, ۱۴۰۱

راهکارهای رساله مدنیه برای حل مشکلات عالم.

گزیده‌ای از سخنرانی خانم دکتر فرح دوستدار در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی – بخش چهارم و پایانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه