Program Picture

سینا ثابت – بخش ۲

دی ۱۸, ۱۳۹۵

در این برنامه نگاه با سینا و فعالیت‌های ایشان در زمینه تواندهی‌ روحانی نوجونان آشنا می‌شویم. همچنین سعی‌ می‌کنیم دریابیم که خدمت خالصانه چه معنایی دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه