Program Picture

سینا ثابت – بخش ۱

دی ۱۱, ۱۳۹۵

در این برنامه نگاه، با سینا و فعالیت‌های ایشان در زمینه توان‌دهی‌ روحانی نوجونان آشنا می‌شویم. همچنین سعی‌ می‌کنیم دریابیم که خدمت خالصانه چه معنایی دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه