سید یحیی دارابی (وحید) – بخش ۶

Program Picture
سید یحیی دارابی (وحید) – بخش ۶
اسفند ۲۷, ۱۳۹۸

قسمت ششم سرگذشت سید یحیی دارابی مشهور به وحید.
کشته شدن تعدادی از مدافعین قلعه خواجه در نیریز و سربازان دولتی. شکست زین العابدین خان و کمک خواستن او از حکومت و علما.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه