سید یحیی دارابی (وحید) – بخش ۴

Program Picture
سید یحیی دارابی (وحید) – بخش ۴
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸

بخش چهارم سرگذشت یحیی دارابی مشهور به وحید.
حاکم یزد گماشتگانش را برای دستگیری جناب وحید به خانه او فرستاد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه