سیّد علی نصر – بخش ۱

سیّد علی نصر – بخش ۱
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶

در این برنامه با سید حسن نصر آشنا می‌شوید. بخش اول سرگذشت او را خواهید شنید.
نمایش: سی و هفت شاهیِ جناب میرزا – بخش 1.

ثبت نام در خبرنامه