سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۴

Program Picture
سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۴
شهریور ۲۶, ۱۴۰۱

مفهوم دین در آثار حضرت باب.

گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی – بخش چهارم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه