سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۳

Program Picture
سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۳
شهریور ۱۹, ۱۴۰۱

مفهوم نوینی از هویت انسان در آثار حضرت باب.

گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی – بخش سوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه