سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۲

Program Picture
سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران – بخش ۲
شهریور ۱۲, ۱۴۰۱

منطق تفسیر در آثار حضرت باب.

گزیده‌ای از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی در بیست و نهمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی – بخش دوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه