سیاست – بخش ۱

Program Picture
سیاست – بخش ۱
شهریور ۲۰, ۱۳۹۵

سیاست چیست؟ این موضوع برنامه این هفته لفظ و معناست. رامان شکیب و استاد بهرام فرید از این قسمت در رابطه با سیاست صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه